غذا شاپ پرتال جامع غذا و خوراکی

1394/04/31 اگرچه بطور رسمی چیزی اعلام نشده است، اما شرکت آمریکایی مک دونالد منتظر روشن شدن چراغ سبز ورود شرکتهای خارجی به ایران است.


مک دونالد، منتظر چراغ سبز برای ورود به ايران
پایگاه اینترنتی العربیه نوشت: اگرچه بطور رسمی چیزی اعلام نشده است، اما شرکت آمریکایی مک دونالد منتظر روشن شدن چراغ سبز ورود شرکتهای خارجی به ایران است.

به گزارش خبرگزاری صداسیما، بخش فارسی پایگاه اینترنتی شبکه العربیه به نقل از نشریه آمریکایی تایم نوشت: در صورتی که ایران همکاری همه جانبه خود را با توافق اتمی وین به نمایش بگذارد، این کشور بزودی با حجم گسترده ای از سرمایه گذاری خارجی روبرو می شود.

یکی از شرکتهای خارجی آماده ورود به بازار ایران شرکت بین المللی مواد غذایی مک دونالد است.

ایران از معدود کشورهای جهان است که هنوز مردم آن مزه همبرگرهای آن را نچشیده اند

پیشنهاد ویژه